„Idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie”

Uroczystość Trójcy Świętej, tj. 22 maja 2016r. była wyjątkowa dla dzieci z klasy III szkoły w Woli
Soleckiej. Przez posługę Ks. Proboszcza Krzysztofa Maja 12 dzieci: Adach Patryk, Figura Paulina, Górniak Paulina, Kołacz Natalia, Kowalczyk Bartosz, Kwiecień Natalia, Lasota Jakub, Mróz Karolina, Mróz Katarzyna, Pluta Amelia, Tomczyk Zuzanna i Wnęk Paweł na Mszy Św. w kaplicy pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Woli Soleckiej o godz. 9:00 po raz pierwszy przyjęło do swoich serc Pana Jezusa.

Módlmy się w intencji tych dzieci i ich rodzin, aby Pan Jezus, który zamieszkał w ich sercach czynił je swoją świątynią, a łaska naszego Pana, Jego miłość i dobroć niech będą zawsze światłem w każdej drodze.

Wszystkim Rodzicom dziękujemy za trud wychowania małych pociech i troskę o ich rozwój życia religijnego. Katechetce – Pani Beacie Kośnic dziękujemy za przygotowanie dzieci oraz uroczystej Mszy Św.

error: Content is protected !!