Każdego roku w czwartą niedzielę miesiąca MAJA w kaplicy w Woli Soleckiej ma miejsce podniosła uroczystość I Komunii Św. dzieci z klasy trzeciej. W tym roku siedmioro dzieci w pełni uczestniczyło we Mszy św. Zostały one przygotowane przez katechetkę mgr Beatę Kośnic. Należy podkreślić duże zaangażowanie rodziców tych dzieci w całoroczne towarzyszenie w ich rozwoju intelektualnym i duchowym oraz udekorowanie samej kaplicy, jak i terenu przed kaplicą. Bóg wielki zapłać za to dobro, które jak ufamy dzięki łasce Bożej będzie pomnażane przez praktykę pierwszych piątków miesiąca oraz coniedzielną obecność na Mszy św. Niech Chrystus króluje w sercach tych wspaniałych dzieci.

error: Content is protected !!