Po rocznej przerwie na pątniczy szlak do sanktuarium Czarnej Madonny wyruszyła Nadwiślańska Grupa nr 25. We czwartek 4 sierpnia po Mszy św. sprawowanej o godz. 9.00 z radością i śpiewem z Solca nad Wisłą wyszła piesza pielgrzymka.  Jest to zawsze niezwykły czas modlitwy, rekolekcji w drodze i świadectwa wiary. Każdy z nich miał swoją osobistą intencję, która motywowała do walki ze słabością organizmu, bąblami na nogach, niewygodami noclegu, szybką poranną toaletą, kurzem, deszczem i słońcem. To cała prawda o pielgrzymce. Lecz to, co dokonało się w sercu i duszy jest niemierzalne. Powiększył się obszar dobra, umocniła się
wiara i uwrażliwiło się serce. Dzięki za to wszystko Bogu i Maryi, Matce Syna Bożego. Podziękowanie to również niech stanie się udziałem przewodnika grupy – wikariusza parafii w Solcu ks. Jarosława Grabka i wszystkich, którzy włożyli wiele trudu, by reaktywować grupę 25. Niech Bóg będzie uwielbiony. Chwała Panu.

error: Content is protected !!