Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (MT 5,7).


Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W tym Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia jest on niezwykły, gdyż został ubogacony peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii.W I Niedzielę Wielkiego Postu na Mszach Św. o godz. 9:00 w kaplicy w Woli Soleckiej i o godz. 12:00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Solcu nad Wisłą rozpoczęliśmy „24 godzinne spotkania z Jezusem Miłosiernym” w naszych rodzinach, do których zachęca nas papież Franciszek.

W tych dniach nawiedzenia, kontemplując oblicze Jezusa Miłosiernego, adorując i czuwając przybliżmy prawdę o Bożym Miłosierdziu i niepojętej, ojcowskiej miłości przebaczającego Boga. Wpatrzeni w obraz Jezusa, dziękujmy za tą niezgłębioną miłość i miłosierdzie bez granic. Niech
naszym dziękczynieniem będzie modlitwa i uwielbienie Jezusa Miłosiernego.

error: Content is protected !!