Tam, gdzie jest miłość nie ma lęku. Maryja posłuszna służebnica Pańska w miłości wypełnia wolę Bożą. Niech mi się stanie […]
Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. Pośród was stoi Ten, którego nie znacie. Poznaj Pana i wyprostuj drogę […]
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Bóg wciąż wzywa nas, swoje dzieci do nawrócenia się i pójścia drogą wiary […]
Czekam na Ciebie, dobry Boże, przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się. Niechaj Twa łaska mi pomoże, chcę czystym sercem przyjąć […]
Królestwo Moje nie jest z tego świata – mówi Chrystus. Chociaż tak jest, to my jednak każdego dnia w modlitwie […]
Pomnażajmy otrzymane od Boga talenty, by być błogosławieństwem w naszych domach, rodzinach i parafii. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa […]
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie. W przyszłą niedzielę po Mszy św. […]
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.00 będzie […]
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Nabożeństwo różańcowe w poniedziałek […]
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, za dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. […]
error: Content is protected !!