Królestwo Moje nie jest z tego świata – mówi Chrystus. Chociaż tak jest, to my jednak każdego dnia w modlitwie […]
Pomnażajmy otrzymane od Boga talenty, by być błogosławieństwem w naszych domach, rodzinach i parafii. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa […]
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie. W przyszłą niedzielę po Mszy św. […]
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.00 będzie […]
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Nabożeństwo różańcowe w poniedziałek […]
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, za dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. […]
Bóg nie nudzi się kolejnym zaproszeniem kierowanym do Ciebie. Mówi: „królestwo niebieskie podobne jest do…” Nie wymawiaj się, lecz przyjdź […]
Winnica pozbawiona Gospodarza będzie wydawać cierpkie i gorzkie owoce. Bez Boga człowiek nie zbuduje świata bardziej ludzkiego. Bunt przeciwko Bogu […]
Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności by być równy Bogu, lecz przyjął dla mnie i ciebie postać […]
Bóg odpłaca każdemu według swojego Boskiego osądu, a nie naszego widzenia świata. Nasze „widzimisie” przy spotkaniu z Bogiem może doznać […]
error: Content is protected !!