Pan dzisiaj nas nakarmił swoim Słowem i Chlebem dającym życie wieczne. Ubogaceni tymi darami bądźmy Jego świadkami. Dzisiaj po każdej […]
Chrystus, jako dobry Pasterz troszczy się o Bożą owczarnię i pragnie zbawienia wszystkich, dlatego wciąż szuka tych, którzy się zagubili. […]
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako wybranych synów przez Jezusa Chrystusa /…/ w nim mamy odkupienie przez Jego krew, […]
Nastawaj w porę i nie w porę; głoś królestwo Boże mimo szyderstwa zarozumialców i pogardy pysznych. Od 1 lipca zgodnie […]
Jezus Chrystus będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas Swoim ubóstwem ubogacić. We wtorek uroczystość św. Piotra i […]
Nie bój się tylko wierz. Panie przymnóż mi wiary. We wtorek o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem […]
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Dzisiaj […]
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą, matką. Zaś kto zgrzeszy […]
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jutro […]
Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
error: Content is protected !!