Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30 w niedziele […]
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30 w niedzielę o godz. 15.30. […]
To jest Pan – mówi św. Jan. Bogu dzięki, że są Ci, którzy wskazują na Chrystusa Zmartwychwstałego. Tylko usłysz i […]
Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Wiarygodni świadkowie widzieli Jezusa zmartwychwstałego i o tym zaświadczyli swoim życiem. Zapraszają nas, abyśmy swoim życiem świadczyli, że Jezus w […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas modlitwy i adoracji Krzyża, a wyrażamy to słowami któryś cierpiał za nas Jezu na Krzyżu – […]
Jezus uczy nas patrzenia na drugiego człowieka z miłością. Niech grzechy innych nie przysłaniają nam tej pięknej miłości. Dzisiaj Gorzkie […]
Ojcze zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Nikt cię nie potępia i […]
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie – mówi Pan w dzisiejszej Ewangelii. […]
error: Content is protected !!