Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Wiarygodni świadkowie widzieli Jezusa zmartwychwstałego i o tym zaświadczyli swoim życiem. Zapraszają nas, abyśmy swoim życiem świadczyli, że Jezus w […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas modlitwy i adoracji Krzyża, a wyrażamy to słowami któryś cierpiał za nas Jezu na Krzyżu – […]
Jeśli ziarno pszenicy; wpadłszy w ziemię obumrze przynosi plon obfity. Chrystus umiera, by przynieść wiele owocu, ale przede wszystkim odkupienie […]
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez […]
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą dla każdego z nas. Najpierw uwierz, a później weź swój krzyż i idź za Jezusem. […]
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Dzisiaj nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. […]
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dzisiaj […]
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa – słowa św. Pawła Apostoła. Naśladować Jezusa to wezwanie na ten […]
error: Content is protected !!