Każdego roku po uroczystości Trójcy Świętej Kościół przeżywa kolejną
uroczystość – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. /Boże Ciało/. Tego dnia wierzący w Jezusa Chrystusa Syna Bożego licznie gromadzą się na Mszach Świętych, by bardziej uwierzyć w prawdziwą i realną obecność Jezusa w znaku Chleba. Dzięki tekstom świętym z Biblii umacniane jest wewnętrzne przekonanie, że ta niezwykła obecność Chrystusa jest siłą życia wszystkich chrześcijan, którzy w pielgrzymce wiary podążają ku świętości. Niezwykłym świadectwem wiary, że Jezus jest pośród swego ludu, pozostaje zawsze procesja do 4 ołtarzy. Każdy z nich zawiera niezwykłe przesłanie, które obok czytanych fragmentów Ewangelii o Eucharystii pozostaje inspiracją do głębszego przeżywania bliskości życia z Bogiem i w Bogu.

Tegoroczna procesja podążała trasą: pl. Bolesława Śmiałego, ul. Zamkowa,
Zwoleńska i Rynek. Ołtarze zostały przygotowane przez mieszkańców  Solca oraz Akcję Katolicką i druhów OSP Solec. Piękna pogoda, powaga i rozmodlenie stworzyło niezwykłą atmosferę peregrynacji Żywej Hostii. Za takie piękne świadectwo wiary należą się podziękowania dla wszystkich, a przede wszystkim strażakom z Solca, Przedmieścia, Boisk i Woli Soleckiej, chórowi parafialnemu pod kierownictwem p. Kamila Jóźwika, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiaty, niosącym chorągwie i feretrony oraz różaniec.

error: Content is protected !!