W Roku Wiary młodzież naszej diecezji, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania została zaproszona przez Ks. Biskupa i duszpasterzy do przeżycia Dnia Bierzmowanych w poszczególnych Sanktuariach.

Nasz dekanat został zaproszony wraz z czterema innymi dekanatami do Sanktuarium Królowej Różańća Świętegow Wysokim Kole.

27 kwietnia udaliśmy się wszyscy razem do Wysokiego Koła. Nasze spotkanie rozpoczął koncert ewangelizacyjny, który poprowadził ks. Maciej wraz z grupą młodzieży z Garbatki Letnisko. Pobłogosłąwił nas ks. Bp Henryk, który przybył do nas jako pierwszych. 🙂 

Następnie Adoracja Najświętszego Skaramentu prowadzona przez Ks. Mariusza i grupę z Solca, przeplatana była świadectwami młodzieży na temat wiary. To bogaty czas umacniania się w wierze poprzez własny przykład. Eucharystia umocniła nas wszystkich Ciałem Chrystusa i Bożym Słowem, które wygłosił nam ks. Arkadiusz Bernat. 

error: Content is protected !!