Winnica pozbawiona Gospodarza będzie wydawać cierpkie i gorzkie owoce. Bez Boga człowiek nie zbuduje świata bardziej ludzkiego. Bunt przeciwko Bogu […]
Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności by być równy Bogu, lecz przyjął dla mnie i ciebie postać […]
Bóg odpłaca każdemu według swojego Boskiego osądu, a nie naszego widzenia świata. Nasze „widzimisie” przy spotkaniu z Bogiem może doznać […]
Nikt z nas nie żyje dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy […]
Kościół to wspólnota wierzących, którzy są zatroskani o zbawienie wszystkich. Pomagajmy sobie nawzajem w tym zdążaniu do ostatecznego celu – […]
Ty jesteś Piotr-Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Kościół jest dziełem Syna […]
Odwagi. To Ja jestem, nie bójcie się. Czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary. Jutro w kaplicy w Woli Soleckiej o godz. […]
To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie KŻR z Solca na […]
Bóg zmienia wszystko dla naszego dobra. Daje nam mądrość, abyśmy byli zdolni do realizowania dobrych wartości, które budują Jego królestwo […]
error: Content is protected !!