Radujcie się…

Pan jest blisko (Flp 4, 4.5).

Adwent – to czas pobożnego, aktywnego i radosnego oczekiwania, który zawiera w sobie podwójne przesłanie. Jest to liturgiczny okres przygotowania siebie na przeżycie tajemnicy Wcielenia, czyli okres przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. To właśnie w Chrystusie objawia się Bóg człowiekowi w ludzkim ciele. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.

Adwent – to nie tylko czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, to także czas tęsknoty i nadziei. W tym oczekiwaniu pomagają nam adwentowi święci: św. Barbara – patronka górników, św. Mikołaj – biskup z Miry, rozdający prezenty, św. Jan Chrzciciel – nawołujący do nawrócenia. Nade wszystko pomaga zaś Maryja Niepokalana, która uczy nas, jak najlepiej przygotować się na przyjęcie Jezusa, poprzez oczyszczenie swojego serca.

Adwent – to także codzienna Msza św. roratnia o świcie, za wyjątkiem niedziel i uroczystości.

Msza Św. Roratnia codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.

error: Content is protected !!