W tym roku przypada 40 rocznica przybycia do parafii Solec nad Wisłą ks. kan. Tadeusza Gębki. Wówczas to ks. bp Piotr Gołębiowski – Administrator Apostolski Diecezji Sandomierskiej mianował ks. Tadeusza proboszczem w Solcu po ks. Bani. Był to czas bardzo trudny o czym wielokrotnie w swoich wspomnieniach mówił Jubilat. Często zaznaczał, że Biskup delegował go tylko na pół roku, a w sytuacji trudności w sprostaniu wymaganiom zostanie przeniesiony na inną parafię. Tak więc pół roku przedłużyło się do 40 lat wytężonej pracy tak duchowej, jak i materialnej. Cały ten czas, jak zaznaczali parafianie, to czas scalania wspólnoty parafialnej, troska o dzieci i młodzież, rozwój różnych form pobożności oraz praca materialna przy zabytkach. A tych w parafii jest tyle, że można by było obdzielić jeszcze trzy inne. Wraz z całą parafią podczas Mszy Św. w uroczystość odpustową Bożej Opatrzności dziękowaliśmy Dobremu Bogu za te 40 lat pobytu Jubilata w parafii. Mszy Św. przewodniczył i słowo Boże skierował ks. mgr Zygmunt Rutkowski, który wraz z ks. Janem Szczerbą w roku przybycia do parafii Ks. Kanonika skierowali swoje kroki – jeden do zakonu, drugi do kieleckiego seminarium. Życzenia również złożyli Ci, którzy jako pierwsi dzięki posłudze nowego Proboszcza przyjęli sakrament chrztu i małżeństwa. Wśród życzeń zdrowia i wszelkich łask pojawiały się słowa wdzięczności i uznania dla osoby rubinowego Jubilata. Ad multos annos.

error: Content is protected !!