W miesiącu sierpniu uroczyście obchodziliśmy 100 rocznicę „cudu nad Wisłą”, a w listopadzie zawsze przeżywamy, jako naród, kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Po 123 latach niewoli i całkowitego usunięcia Nas z mapy wolnych narodów Europy, znów mogliśmy zjednoczyć się pod sztandarem  biało-czerwonej. Każdego roku wywieszone flagi są z jednej strony wyrazem wdzięczności za wszystkich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli najcenniejszy dar – dar życia, a z drugiej strony pozostaje zawsze znakiem naszej jedności i solidarności. W tym roku dzięki wspólnemu działaniu Samorządu terytorialnego i Parafii mogliśmy w sposób godny i w pełni komunikatywny oddać hołd naszym bohaterom, którzy polegli na polu chwały w latach 1918/1920. To byli młodzi ludzie pochodzący z tej nadwiślańskiej ziemi, którzy nie wahali się walczyć i ginąć „za naszą i waszą wolność”. Stąd społeczność lokalna poprzez modlitwę i pamięć wyraziła im wdzięczność. Polegli na polu chwały. Cześć ich pamięci. 

error: Content is protected !!